משלוחים מהירים לכל רחבי הארץ  

ברישיון משרד הבריאות

משלוחים מהירים לכל רחבי הארץ  |  ברישיון משרד הבריאות

מדיניות הפרטיות


1. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. 

2. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL-על מנת להגן על סודיות המידע, 

פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. 

3. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות של החברה

מאחר והיא נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד 

ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה רלוונטית ללקוח.

5. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי 

(מלבד חברות האשראי או חברת השילוח) ללא אישורם.

6. החברה לא מוכרת/מעבירה/משכירה או סוחרת במידע עם צדדים שלישיים כלשהם.

7. החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

8. למרות האמור לעיל,

החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי

במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה

ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי

ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר 

ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש

שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון שימוש זה או המנסה לפגוע בניהולו התקין של אתר החברה.

10. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, 

החברה לא תישא באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או הנובעים מכח עליון

והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא-עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים בו ו/או למי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.


logo בניית אתרים